Titel Akir - The Series of Talkiban [2]

Posting Komentar
“Lebe Talkiban, kula repot. Sedulur kula Tini ninggal, eee salah maksude Tono, be”.
“Tono sing banci kanah ya” teges Talkiban.

Sewise kanda ora suwe, Lebe Talkiban ngongkon nyiapaken segalalane. Ider-ider jukuten ning modin lan tukua pekakas mayid (lawon 13 m, klasa pandan 2, kapas 2, sabun, sampo, kapur barus, bedak, kilik kuping, benang, dom, suri, boreh, lenga nyongnyong, bubuk cendana). Aja klalen godong widara keding.

“Wis jelas durung, sekien walebe arepan salin, sira ngulua bae dingin?”

Gelise wong kanda, pas lagi nelkin batur-batur bancine pada teka kabeh. Wong nglayat kaget kabeh, luih-luih Lebe Talkiban dadi ora konsen. Gancang balikena maning rasa khusyu lagi dongakaken si mayit. Sampe pragat. Nanging waktu arepan undur diri Lebe Talkiban dicegat ning sewijine batur bancine si mayid.

Banci : "permisi Lebe Talkiban... maaf ganggu ... eke mau tenyong-tenyong nih, olih dongse?"
Lebe : "Owh, mangga pengen takon apa?"
Banci : "Mengkenen wa lebe, yen wadon metong kan disebut almarhumah. Yen lanang metong disebut almarhum. Nah, sekien priwen yen banci macem temen eke, si Tono, amit maksude si Tini kih, disebut apa dongse?"

Lebe Talkiban meneng sadelat, mbari garuk-garuk endas keder jawabe. C l i n g ! mesem.
Lebe Talkiban : "Emmmm... seumpama banci sing ninggal mungkin disebute alumunium"
Banci : "HeLLLLLLoooowww... pleease dong aah ! Wa Lebe, eke ini BANCI, dudu PANCI".

Wong pada gemuyu kabeh. Lebe Talkiban bli ngurusi sewote banci mau, terus lumampah lunga ninggal wangsul ning umah. Ning ati cilik Talkiban, nyebut bae bli pragat-pragat. Astaghfirullah. Mbari ngelus dada.
***

Related Posts

Posting Komentar