Halal Mojok Loroan - The Series of Talkiban [8]

Posting Komentar
"Dul ... dul gepuk, sira kuh jare sapa haram, wong loroan ikhwan lan akhawat kuh dosa. Ngrongokena cramah ngendi? Aja-aja ngrongokena cramahe kyai mie, ya kyai mie instan".

"Ilmune setitik tapi soal gaya, persis kaya kyai beneran. Kupluke bli kari-kari, sarungan, klambine lengen landung. Ora bedane mie instans, ning jabae mah katon sedep lan nikmat, pepek ana endog ana sayurane, eee ... dibuka mah jerone mung ana lintingan rambut kuning. Ora pada karo gambar ning bungkuse".

"Ya toli ban, masa bli dosa ikhwan lan akhawat loroan. Sira sing aneh, masa hukume halal. Eeeeeeee ... ban talkiban, sira tah ngancil bae. Los takonana wong sejagat negara pesbukiyah. Ya kabeh weruh hukume haram".
"Halal kah dul ... dul gepuk. Masa haram? Halal hukume. Lamon haram apa dalile?"

"Eeeeee ban, kabeh weruh yen wong loroan, telune kuh setan. Dadi tenimbang kone gawat, kari setan kuh apa-apa ya diembat, langsung sikat. Bahaya ... ban".
"Sira tah dul, dul gepuk ngajak tukaran. Kongkon dalile endi ngajak urusan".

"Ban ... sira kih mabok tah? teler ngendi? molak malik hukum haram dadi halal".
"Oraaaa mabok, bli teler, endase reang pancen lagi blenger. Tapi blenger dudu kenang nenggak inungan. Blenger kenang tuku beras sukiki langka".

"Ban, sira kih. Ngaji ning sapa sih? Masa hukume halal ikhwan lan akhawat mojok loroan".
"Dul ... dulgepuk. Sira bengen lok ngaji bli? Ngaji Shorof lan Jurmiyah. Wis gah ngakua bae. Ora koh? Jujura bae. Sira kih yongan blajare ning kyai mie instan".
"Iya ... Hhhe".

"Nangapa sira ngotot? Sobud temen, wirang ora sekien. Aja sombong sangkanegah dul .. dulgepuk. Gepuk awak dewek dadi. Nyandang wirang sira sekien."
"Pangapuntene, ban".
"Seteler rong teler, semabok rong mabok. Ngarani reang".

"Iya ban, reang salah. Dadi terangaken sekien ban".
"Kih ... bukaen sing amba ya kupinge !".
Ikhwan lan Akhawat iku asale sing basa Arab. Artine sedulur lanang lan sedulur wadon. Lamon blajar ilmu faraid. Ya ilmu waris. Pasti luih paham pisan. Ketrangane bisa macem-macem.

Tunggal bapak tunggal embok, bisa uga tunggal bapak sejen embok (akh/ukht li ab), atawa sejen bapak tunggal embok (akh/ukht li um). Masa sedulur lanang lan sedulur wadon blaweh mojok loroan?

Mung sekien, akeh wong ngakune ahli ilmu agama, ngaku paham agama, mung ora pernah mambani dalan tingkat pendidikan syar'i pakem. Semangat ya semangat sih, mung pondasi pangaweruh agamane kurang.

Bli kenal lan weruh basa Arab. Kenal istilah ikhwan lan akhawat mung ning pengajian, kepoko meluan batur sepengajian. Batur lanang pengajian disebute ikhwan, batur pengajian wadon disebute akhawat.

Aneh maning, reang pernah ning masjid. Ning toilete ana tulisan ikhwan lan akhawat, kanggo nunjuaken endi toilet kanggo lanang lan wadon. Hadeuuuuuuuuuhhhhhhh ... biang yaaaaa ampun. Nepak batuk.

“Dadi, masih protes yen ikhwan lan akhawat halal mojok loroan?”
***
Kesuwun wus maos. Reang Meneer Panqi. Wallahu a’lam.

Related Posts

Posting Komentar