Turu Bareng - The Series of Talkiban [21]

Posting Komentar
Talkiban lan Warnyem lagi ndodok midang ning arepan umah. Sore kien jagat adem angin semriwing gawe betah suwe-suwe midang. Ning awang-awang, cahya layung sore nyorot nglewati gegodongan lan pang-pangan witan pelem.

“Nyem, weruh bli ana berita selingkuh ning warta dermayu?” 
“Embuh gah ban, mader berita selingkuh bae. Apa ramehe?”
“Yaaaaaah sira mah nyem, apa-apa wis kecak dingin. Rame nyem, beritane soal selingkuh antarane mantu lan mertua”.
“Hah, sing bener gah? Priwen-priwen critane?”
“Kih, mengkenen critane”.

Ana laki ditinggal ning rabine dadi TKW. Selawase umah-umah rong taun jamane durung duwe turunan. Pametan nafkah uga pas-pasan. Oli esuk kanggo awan, oli awan kanggo sore. Oli sore entok kanggo esuk.

Dilalai mertua lanang ninggal, karo soma mau dikongkon tunggal sagenah. Melasaken mertua wadone sing dewekan. Lawas oli setaun ditinggal rabi, anggar-angguran gah bli sokan dipanglo mertuane. Sebab, ngerteni angel luruh pegawean jaman kien. Sing dadi mertuane biasa bae.

Pametan rabi oli ning luar dadi penjamin najan anggur-angguran. Bisa nyukupi kebutuhan sadina-dina, kewilang kanggo laki lan mboke. Laki mau embuh masih duwe wirang bli. Polae wis kaya juragan, najan raine ganteng tapi bli rumasa. Sedina-dina mung nonton tv, mangan, turu, lan onlen bae.

Kadang-kadang mertuane enek deleng tingkae. Mung bisa bae njawabe. “Tenimbang reang nyolong mending reang nganggur, ma”.

Sewijine bengi udan jagate. Jagat atis, ujug-ujuge manuke tangi. Gage pengen meng kolah, arep ngetokena oli putih. Sewaktu liwat ndeleng mertuane sing lagi turu ning arepan TV. Ora sengaja ndeleng pupune sing mulus.

“Glek, ngeled idu. Mertua reang waduh mulus persis kaya walu putih”. Ngomong sejerone batin.
“Kapan maning ana kesempatan mengkenen. Mesin lawas bli ganti oli, ceb-ceb bae”. Setan marek manas mbisiki.

Bli nyana, sawise bet-bet. Ceb-ceb. Grayang mana grayang mene kuwen sengaja disiapaken ning mertuane. Posisi mengkenen wis dirancang mertua krana lawas ora ngrasakaken anget-anget.

Gelise kanda, mantu mertua turu bareng seranjang. Arane gah selingkuh, kewilang zina. Sing aran ambu-ambu lawas-lawas pasti keambunge. Krana kegeceken macek mertua, akire keweruan. Persoalan kien terus dilaporaken ning rabine sing dadi TKW.

“Jor bae lah, lamona perlu kawinaken bae”. 
“Dih idih, kaya konon”.
“Ya bagen, kitane gah bli balik kayane. Wis betah ning kene, kita sekien urip lan bos pabrik”.
“Aduh duh, keluarga edan”. Komentar sewise oli njawaban mengkonon sing telpon.
***

Related Posts

Posting Komentar