Genau Masak - The Series of Talkiban [37]

Posting Komentar
Warnyem lagi jajal resep masakan anyar. Arane gah lagi blajar. Segala-galane dipadakena karo apa sing ana ning resepe.

Misal ketulis, 300 gr daging ayam, ya gage luruh dacin. Ditimbang bli kena luih bli kena kurang. Trus misal, laos 3 cm. ya gage luruh garisan. Trus diukur bli kurang bli luih, pas dawane 3 cm.

Mung, sing keder misal ning resep menu, ketulis. sabrang sesenenge, paduaken karo selera. Selerane Warnyem kan doyan sing pedes-pedes. Kewalik karo Talkiban sing bli seneng pedes.

"Ban, cicipana priwen pedes durung?"
"Wis, nyem. Pedese wis pas"
Hu ... ha ... hu ... ha.
Deleng Warnyem semangat blajar masak. Talkiban pengen melu ngrewangi.

“Nyem, tak rewangi ya!”
“Kuwen sing ana ning duwur tatakan, sing wis diirisi mengko tumpleken meng panci ya!”
“Siap, Grak. Bu!” Mbari tangane ning pilingan, kaya wong upacara bendera.
“Laos, irisan bawang, kayu manis, tokol. Anjingaken !”
Bluruuuuuuuuuuuk, plek tumplek. Seucape Warnyem diturut.

“bumbu jangan sing wis diuleg, anjingaken”
Pluuk. Bluruuuuuuuuk.
“Paien banyu rong canting!”
Ya sekabeh apa sing diomong, saucape Warnyem siji gah langka sing klewat.

“Wis kabeh durung, ban?”
“Wis, nyem. Apa maning? Mambune sedep nyem.” Mbari ngambung kebule jangan sing sedep.
“Paien salam”

Krana lagi ngambung kebul-kebule jangan sing sedep, Talkiban rada bli jelas, saucape Warnyem.
“Apa kah nyem?”
“Salam, ban”

Talkiban sing lagi ngambungi kebule jangan. Rada kurang yakin, masa kon maca salam. Mung ning pikirane Talkiban kien mbuapa nangapa saban masakane Warnyem dadi sedep kuh? Dijampeni karo salam. Krana kurang yakin Kon maca salam, sepisan maning negesaken.

“Salam ya, nyem”
“Iyaaaaaaa ….”
Karo rasa ragu-ragu Talkiban mareki cangkeme panci trus angucap mbari sekalian diempos.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”.
***

Related Posts

Posting Komentar