Pingsan - The Series of Talkiban [40]

Posting Komentar
“Nyem, weruh durung ana ema-ema pingsan gara-gara gedang?”
“Durung weruh, priwen kuh sampe bisa pingsan?”
“Bukaen sing amba kupinge! Kih mengkenen critane, Nyem”.

Seriwayat ana bocah gadis nembe beragan. Si gadis mau bingut gegara wulu kalonge cukul ning pewadonane. Saking watire akire takon ning wongtua wadone. Tek takoni masalah kien, embok'e mung mesem-mesem bae.

"Ora papa nok, kuwen wajar! masih alus ora rambute, kuwen arane rambut ketek". Ngrungu penjelasan mengkonon sing emboke atine si gadis dadi plong.

Jagat ganti bengi, wayahe pada mangan. Sepragate ateng-ateng, si Embok ngajak anake pada mangan. Yayune si gadis sing kelas 3 SMA gah melu brayan mangan. Si gadis akire pengen embeng-embeng ning yayune.

"Yu, keteke senok wis cukul rambute"
"Wis sih, yayu kuh luih gede sing sira, aja mono-mono kandane"

Yayune keganggu lagi enak-enake mangan, setakone adine kanda soal kuwen.
Emboke mung mesem-mesem melu ngrungukena kandane anak-anake mau. Diprenguti ning yayune si gadis tambah mong kalah.

"Eeee yu, bagen kita umur luih nom, tapi ketek rambute wis cukul, Uuuuuh yayu mah bli weruh sih!"
Disentak ning adine, si Yayu mandeg mangane, mbari mlotot nggomong ning adine.

"Rambut ketek nembe cukul bae bangga, yayu kih keteke wis mangan gedang"

Si gadis, bli ngerti, plango-plongo. Tapi Emboke langsung kamitenggengen lan kedublag bae pingsan.

Wis ah Nyem, kandane. Arep nutugaken manggan gedang reange!
***

Related Posts

Posting Komentar