Nangapa Anti Politik?

Posting Komentar
Anti-politik masih dadi kesadaran pirang-pirang wong. Bengen reang gah mengkonon. Krana deleng tindak tanduk sing bli prigel, bebodo, lan sejene.

Sewaktu pemilu, reang bli melu nyoblos. Rungsing deleng sogok-sogokan sing bli tedeng aling-aling. Ningendi logikane, sewaktu calon nuku suara biting karo duit.

Sing luih parah, para pemilih sing terang-terangan njaluk disogok. Ampun reang! Wis mengkonon wasite meneng bae, para pemaen langgar aturan tanding. Ora dipai kartu kuning atawa kartu abang.

Sekabehane crita ning duwur dianggep wajar, mengkonon bae, normal lan kabeh seneng model mengkonon. Politikus iku kasta paling duwur ning negeri kien. Pejabat, sing gawe hukum, lan pelaksana negara iku wong politik kabeh.

Sekudua wong politik iku best of the best rakyat negeri kien. Lawase waktu, reang sadar. Wong sing ndodok ning kana bli ujug-ujug dadi. Bisa ndodok lantaran dipilih ning reang-reangan.
Wis pasti, bli sekabehane ora bener. Masih akeh sing bener. Mung sayang kalah jumlah. Akeh oknum. Sing jelas politik bisa gawe makmur, bisa uga gawe sengsara.

Lantaran mengkonon nangapa reang-reangan dadi anti-politik? Indonesia umume, khususe Indramayu bakal maju yen rakyate pada melek politik. Bli kudu melu politik, mung yen ana wong bener dadi politikus ya kudu didukung aja meneng klawan meneng.

Demokrasi iku pilihan sing pas. Tugas sekien reang-reangan kudu weruh politik. Lamon bisa ngupai pengerti lan paham ning saban rakyat, ya sedulur ya batur supaya mengarep bisa milih pemimpin sing bener lan bagus tindak tanduke.

Apa bae pilihan kudu duwe alasan sing terang, jelas, bener, dudu karena disogok atawa dipai amplop. Paham politik bli kudu dadi politikus. Kabeh wong duwe bakat lan kesenengane dewek-dewek.

Yen kabeh dadi wong politik, sapa sing dagang? Sapa sing guru? Ya, reang-reangan sing dadi rakyat kudu proaktif ning sistem demokrasi negara kien.
***

Related Posts

Posting Komentar