[Cerpen] Padepokan Tunggak Djati

Posting Komentar
Surep data pitana ingkang kedawuhan sang asta gangga wira panulis, asta tangan, gangga banyu, wira panyuwun, panulis mangsi. Anenggih ingkang ka eka adhi dasa purwa, eka namine sawiji, adhi linuwih, dasa sepuluh, purwa namine kawitan, teng riku sinten ingkang dados kawitan tan sanes malih ing Padepokan Alas Kedung Penjalin.

Ingkang dados bebekan tiang cinatur kanda ingkang wangun cinarios. Wonten dateng padepokan Alas Kedung Penjalin padepokan ingkang panjang punjung pasir ukir gemah ripah kertaraharja loh jinawi. Panjang dawa ceritane. Punjung duwur palinggianipun, sang nalendra pasir jeladri ukir gunung gemahripah murah sandang klawan pangan kertaraharja ayem tentrem kehananipun loh jinawi segala ingkang ditandur dadi.

Padepokan ingkang nyingkur gunung ngajengaken pategalan pesabinan katah para bandar bakul kulak betah krasan ing pdepokan puniki. Enjing-enjing sang pinisepuh inggih Syaikh Tunggul Djati lenggah ing praba suasa binalut tali bludru sutra pramadani kairing para cantrik para santri sampyong penca sami manggung katingal warni-warni ingkang bebakta wonten ingkang bakta payung tunggul kuning naga sepasang, bokor kencana sepasang, bocah cilik gede sepasang.

lir sesek jubel sepenuh hanaing petapan griya cala wadag, watu putih palinggiane. Miturut kanda Tuguan sewu warsa sing wis kapungkur hanaing santri 2 yaiku Ki Saleh dan Ki Umar, sarampunge bebela sabda guru maring Syaikh Tunggul Djati ing Padepokan Tunggak Djati teng Alas Kedung Penjalin, dipun warisi gaman cotom lambang kesugihan, Sedange Ki Saleh tetekan, jubah serta kitab ipun. Ana kidung lelayungan, kidunge wong kang linuhung, angrasuk kang selebete sukma.

Lamat-lamat suarane, rumesep dadi pepadange ngati. Wis Keceluk muluk kebeja ning warta kawentar ning tangga negara tangga desa nalika ana pedepokan sing tua anggonan suwung lan angker krana masih awang uwung, maksih katah bangsa penawungan.

Ana wong tapa ning sajerone alas kedung penjaling di babad ana satria sing tapa yaiku keturunan Gaja Mada, di babad alas ning Syeih Tunggul Djati, due santri salah sawijineng Pangeran Surya Negara, dipun kengken nunggu ning desa Tugu Wis cunduk teka ning waktu, wis ngaji teka ning janji, pusing kang wis teka ning wangsa, tulis waris bagja diri, sapa nandur sapa ngunduh.

Sapandurat sapenjagongan, Ki Gedeng Tugu, nurunaken sinatria kang linuwih,Teng Wewengkon Alas Kedung Penjalin, Sejatine wonten keraton Penawungan. Babak sengkake bedol desa Tugu.
***

Related Posts

Posting Komentar