Gagal Saur - The Series of Talkiban [5]

Posting Komentar
Sewijine dina Talkiban lan Warnyem tukaran gedean. Lantarane sih sepele bli gede-gedea, mung jare pribasane wong ngomong, tukaran kuh kembange wong umah-umah. Sebab sawise tukaran rasa asih lan romantise sejerone rumah tangga bakalan nambah. Saking langka sing gelem ngalah, anakan diangkat dadi jubire wong loro. Saban arep ana perlu lan Warnyem, Talkiban ngongkon anake sing nyampeaken, sewalike gan pada Warnyem yen ana perlu karo lakine, anak sing nyampeaken.

Sebenere sejerone ati, Talkiban duwe rasa maras. Apamaning kien wulan puasa, kudu tangi sahur. Ngrasa deweke kebluk, angel tangie. Saban wulan puasa Warnyem sing dadi rabi setia nangekena dan nyiapaken mangan saure. Tangi, ya wis kari kop-kop bae. Pragat sembahyang traweh, masih durung duwe dalan kluar bae kanggo bingute masalah kien. Sampe suwe Talkiban mikirane. Pengen ngajak wawuan ning Warnyem gengsi, masih mengkel, lan rega diri arep didalah ngendi.

Dodok jentul ning ambal umah, ketemu akal. Seneng bli kejagan. Sebab wis duwe solusi kanggo dalan kluar apa sing dadi ruwede pikir, singawit awan mula. Talkiban, gage manjing ning kamer, deleng Warnyem lan anakan wis turu durung. Ngrindik-ngrindik buka lawang, sing pojoke lawang kesawang ning matane Talkiban, Warnyem wis turu lali.  Rikate talkiban gage luruh kertas lan pulpen, terus nulis.

“Nyem, tangekena reang gah jam telune” ditulis gede karo aksara gedrik, terus ditempel ning sarong pedangan.

Pikire wis tenang, Talkiban nyetel tipi. Saya suwe saya bengi, matane Talkiban ngantuk bli kejagan, sampe keturon ning arepan tipi. Sampe kegawa ning awang-awang ngimpi lunga kaji, wis sering Talkiban ngimpi lunga kaji, tapi ngimpi kien sejen kaya biasane, sebab mangkat kaji kien oli hadiah sing undian bank BRI. Lagi enak-enake thawaf muteri ka’bah, prangsa Talkiban ana suara qomat. Mung ana sing aneh, sebab ngendi masjid gah langka langsung qomat bae, ya adzan dingin nembe qomat. Saya sadar saya eling, angen-angene Talkiban jejeg, eeeee bli werua suara qomat kuwen sing masjid desane.

Jrenggelek tangi ringas, Talkiban langsung marani kamere Warnyem. Tak ingok warnyem langka. Suara jago ning guri umah melu mbaturi Talkiban sing lagi kelangan rabine. Warnyem, bli campleng temen, kon nangikena reang bli ditangekaken. Huuuuufffffffffft ... awake lemes.  Tarikan napase sampe dawa, nandakena rasa kecewa ning rabine. Bli sida SAHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUR. 

Bli kesuwen nutugi napsu, sebab kien wulan puasa, talkiban langsung marani kolah bae, ngemet banyu wudhu kanggo sembahyang subuh. Matane Talkiban mlotot ana tulisan ning pinggire kertas sing deweke tempel.

 “Baaaaan, tangi. baaaaaaaaaan, TANGI. TANGIIII. Jarene kon nangikena. Kien wis jam telu lewat 30 menit, sedelat maning wis imsak. Kita wis nangikena sampe ping papat, angger bli tangi. Kuh masakane gah wis siap, masakan senengane ning kono, sayur asem pepesan peda.
***

Related Posts

Posting Komentar