[Gurit[ Pujarengkono Jaka Mleka

Posting Komentar
Pujarengkono
dening Meneer Pangky

Sekien sengsara mengko dadi pekaya
Bagen mangane rengginang mengko
bakale dadi pemenang.
Sukiki mung nemoni sempora, sing
penting urip aja lalawora.
Koci, Pipis Boled, Nagasari, Bubur lolos,
kaen los-kien los.
Terserah pujarengkono, si kakang wus
ridho, enak blenak aja dipanglo,

Si Kakang pengen tepung JODO.
***

Jaka Mleka
dening Meneer Panqi

Ya Gusti Ingkang Mahasuci

Paringana kula anduweni daya lan upaya kangge ... ...
Dudu nuruti omonge sekabeh wong kenken gage umah-umah
Dudu nuruti ningati wedi diarani jaka tua
Dudu krana wedi diarani nutupi jodo adi-adi kaula
Dudu wedi krana kepaksa kenang wongtua
Uga ... dudu krana cuma pengen gage nikah

Duh ,,, Kang Kuasa
Paringana aweh kangge lelakon nikmati LENGOAN
Lan saestune mengko bae yen wis waktune

Atawa meketen Kang Kuasa ,,,
Yen Pangeran ngupai restu tekaning jodone kaula
Paringana kula batur sauyunan kangge urip tentrem saumah karo soma

Matur Ya Allah ...
Kula nyuwun paringana tulung lan pituduh,
Supadosa tansah iman nyempurnaaken prentahe saka agama
***

Related Posts

Posting Komentar