Vermak Jeans - The Series of Talkiban [7]

Posting Komentar
Sewijine dina, Lebe Talkiban diganggu ning jin putih. Waktu kuwen oli piket jaga bengi ning bale desa. Wong sing baturi wis pada balik, deleng jam tangan wis wayae balik, jam 12 lewat seprapat. Lebe Talkiban manjing ning jero bale desa, mriksani gendela lan lawang wis pada ditutup lan dikonci durung?

Mung pas arep nutup gendela pinggir pojok kiwe. Wa Lebe langsung wulu tipise ngadeg. Kulit sing awit sikil tumeka jitok pada mrinding. Ana jisim wujud ireng jubahe, tapi awake lan raine putih.

"Sira sapa"
"Reang jin putih, penunggu bale desa, singawit zaman Prabu Wiragora"
"Sira arep ngganggu reang"

"Ora wa lebe, bli ganggu sampean, kulane wedi ning sampean sing ahli sembahyang, malah kula arep jaluk tulung ning sampean"
"Woyyyy, jin putih. Jaluk tulung priwen, wedi ning sapa?"
"Tukang permak walebe"

Kaget bli kejagan Lebe Talkiban ngrungu jawabane jin putih mau.

"Lah sih, bisane wedi priwen critane?"

Mbari depipis kewedien, tolongen reang walebe, reange aja di permak! Sebab mau reang maca ning tukang permak tulisane mengkenen.

"VERMAK JIN SEGALA JENIS"
***

Related Posts

Posting Komentar