Latah - The Series of Talkiban [12]

Posting Komentar
Talkiban lan Warnyem duwe bibi siji. Bibi Eni, aran asline mah Warkeni. Mung Bibi Eni kih rada sobud lan langsung sewot yen diundang aran asline. Ya gelem-bli gelem, Talkiban lan Warnyem ngundange Bi Eni, tenimbang mengko diprenguti bibine.

Jaremah, bibine ora seneng kuh krana aran Warkeni aran kampungan. Ketinggalan jaman. Lamon Bi Eni lagi mrengut lan jelasaken sebabe nangapa bli gelem diundang aran asline Talkiban, mung geleng-geleng endas. Mbari glendeng.

"Wis duwe bibi siji iku, kaberan pisan, nyem".

Wis wonge ala mengkonon, sing aran Bi Eni kuh ditambah wonge latahan pisan. Ya wis gawe Talkiban lan Warnyem kepingkel-pingkel bae yen lagi karo bibine.

Weruh ora, wong latah kuh priwen? Ya wong latah yen kaget kuh spontan langsung ngomong sing lagi kelingan atawa ucapan sing gurine pada.

Pernah sewijine dina, Bi Eni rewangi ngrajangi oncom, lagi Talkiban yukuran. Eeee, ora sengaja ladinge rigel. Langsung bae cangkeme njerit-jerit.

"Eeeee mabur .... mabur ... mabur". Langka siji pengobeng sing ora gemuyu.

Nambah sore ninggange teka batur keket Talkiban, Dulgepuk. Krana klapane durung digepuk, ya Talkiban ngaturi Dulgepuk kongkon gepuki klapa. Wis biasa kan biasane wong gepuk klapa kuh yen pragat klapane diunjali terus diparud.

Sewaktu Bi Eni beresi cikal mau, wayah dianjingna ning cepon ninggange blarat. Deleng blarat Dulgepuk langsung ngomong.

"Aduuuuh lon-lonan sih kuh blaraaaaaaat"
"Eeeee iyaaaaaaa blaraaaaaaaatt ... blaraaaaaaaaaaaaat".
"Cetolana bli"
"Iyaaaaa ... eee tol... tol ...tol".
"Dih jorooook"
"Eeeeeeeee iya ... iya kita ngenggo rok"
"Mader oraaaa bae, semono nganggo sroal"
"Eeeeeeeee ... aja dijragaaaaaal ... jragal"

Deleng Dulgepuk lan Bi Eni, bli karuan. Talkiban mendelik ngupai kode. Dulgepuk ngerti.

Durung suwe mangkat. Bi Eni arep marud cikal ninggange dodok ning jengkok teles. Lancak tumplekane es. Eeeeeee langsung bae njerit.

"Eeeeeeee bokong teles ... teleees ... teles".

Aduuuuh Talkiban nepak batuk. Sejerone ati najan kayangkonon gah tetep bibine. Wonge mah geleman dikongkon apa bae gah.
***

Related Posts

Posting Komentar