Macem-macem Kaji - The Series of Talkiban [16]

Posting Komentar
Talkiban sewijine waktu boyong sing pondok. Krana nembe balik sing pondok, Talkiban dianggep wong sing ilmu agamane duwur. Kabeh batur lan sedulure yen nalar marek ning deweke.

Olih tuntutan mengkonon, biasane Talkiban gengsi jawab bli bisa. Yen ana sing nakon, bli langsung njawab. Jaluk waktu, alesane bisa bae. Sing sering supaya ngindari salah, sebab kien urusan agama. Njawab bli kena asal. Balike wong nakon, Talkiban langsung gulati mamange sing paling pinter, mamang gogel.

Bli pragat tekang kono, Talkiban uga nakon maning ning batur sepondok sing luih tua, ana sing lewat telepon ana sing lewat whatsapp. Sewise cukup lan mantap, langsung dijelasaken ning sing mau takon. 

Sewijine waktu Talkiban ngateraken tanggane sing lunga kaji. Ning Asrama Haji Dermayu, ndadak ana sing nakon soal macem-macem kaji. Dirine klalen soal kaji mardud lan mabrur, sing kelingan soal cerita bature sing ngawur soal macem-macem kaji.

"Macem kaji kuh werna telu, ana kaji afdol, kaji sabar, lan ana kaji kosidah".
"Apa kuh jelasaken gah, tad?"
"Kaji afdol kuh, sing lunga kajine oli dol-dolan. Lamon kaji sabar, kaji sing biayane oli anake sing luar".
"Lamon sing kari sih, kaji kosidah kuh?"
"Yen kaji kosidah, kaji sing ongkose oli hadiah".

Oh mengkonon ya, mbari angguk-angguk endas. Wong-wong sing ngrongokena.
***

Related Posts

Posting Komentar