Njaluk Pegat - The Series of Talkiban [15]

Posting Komentar
“Beresana kitae! Beresana kita!!! Beresana kitae!!!!!!!” Warnyem mlotot mbari nangis grung-gerung.

Bengi kuwen, wis sing kepira, Talkiban lan Warnyem tukaran maning. Sejege kawin, Talkiban lan Warnyem nemen tukaran bae. Mung nembe sekien Warnyem ngucapaken njaluk pegat.

Talkiban kamitenggengen mung bisa meneng klawan meneng. Narik napas, aja sampe kegawa emosi. Aja sampe kepancing mengkel sewot. Sing kone nambah gawe ruwed lan bli beres.

"Perkawinan jarene bli gampang. Sewise dadi penganten sampe seprene ora keitung wis peng pira tukar. Apa kien krana kawin umure masih nom, masih cilik. Iloke tukaran gedean mung lantaran masalah cilik lan sepele". Pikir Talkiban.

Alon-alon Talkiban bisa nguasai amarahe. Klawan suara alon tapi tegas, terus ngomong.

"Baguse turu dingin bae, kien wis bengi. Pegatan kuh keputusan gede, lan putusan gede kudu diputus pas tenang lan sadar. Ora lagi sewot lan mengkel".

Warnyem meneng ora njawab. Dadane kembang kempis nahan mengkel lan sewot. Kamisesegen tangise. Tanda Warnyem pada bae lagi nahan amarahe. Ana rasa mengkel lan sewot sing siap pengen dietokena.

"Sira lan reang sukiki kanda bab kien maning. Misal sukiki masih pengen pegatan. Langsung tek urus pegatan ning pengadilan". Sewise ngomong mengkonon Talkiban ninggalaken Warnyem dewekan.

Esuk-esuk suara kukuluruk ayam jago nangekena. Teksambung cahya gilang gemilang bangbang wetan serngenge ndongol.

Warnyem kaya biasane, menggawe sing biasa dikerjakena. Kaya ora pernah tukaran gedean mubengi. Nyediakena sarapan, gaweaken wedang, terus nganter anake, Kasan.
***

Related Posts

Posting Komentar