Setrum – The Series of Talkiban [30]

Posting Komentar
Warnyem mapag lakine balik sing sawah karo mesem mesra. Sepandengan Talkiban kebek karo rasa bungah bli kejagan.

"Ban, kita ora kotor sawulan, ya Gusti alhamdulillah" jare Warnyem.
"Tapi, nembe di test bu bidan, aja gerek pada diapai weruh, wirang yen mengko ora sida meteng".

Esuk-esuk, Man Tarwilah tukang tagih listrik gedog-gedog lawang. Sewise lawang dibuka, ngomong.

"Ibu Warnyem ya, niki bu telat sebulan..." embeng-embeng surat tagihan.
"Hah ... singendi weruh telat sewulan?" bingute Warnyem.
"Kih ... ana ning catetan kien"
"Hah... masa sih ana ning catetane bapak?"

Emben Talkiban sewot ning kantor setrum, PLN, ning kota.

"Priwen kiene, sampean bisa weruh rabine reang telat sewulan?"
"Sabar, sabar pak... Yen pengen catatane dihapus tinggal bayar bae, beresssssss."
"Yen reang engko bayare?" 
"Ndeke sampean tek putus!" jawab petugas.
"Wah... bli bisa, misal diputus endek reange, rabi ning umah nganggo apa?"
"Yaaa... gampang rabi sampean bisa nganggo lilin!”
“Apa?” Geleng-geleng endas emong.
***

Related Posts

Posting Komentar