Curhat – The Series of Talkiban [29]

Posting Komentar
Rabine tentara curhat ning Warnyem soal lakine sing loyo lan gelis metu.

“Ya karuan nengan mampan sing aran tentara kuh wis kelatih, pas pestole dietokena kon gage-gage nembak, apamaning yen posisi kejepit".
“Dadi konon, nyem. Oooooohh ... salahe kita ya nyem sering njepiti bae”.

Warnyem nganguk kebek kepastian. Yakinaken pisan.
***

Related Posts

Posting Komentar