Sunat – The Series of Talkiban [28]

Posting Komentar
Man Rasban, oli rong dina umae rame. Sebab anake, Talkiban arep sunat. Singawit raksa dodol sampe dina prak, tangga sakiwetengen melu ngobeng kabeh. Waris lan sedulure pada buwuh rantaman rewangi sunatane Talkiban.

Kaul nadar bengen nalika Talkiban kena pageblug lawas gering bli waras-waras. Krentege ngati ngucap mengko yen sunat arep ditanggapna wayang. Dadi kanggo lebar kaul lan melu sunnahe agama. Sunate Talkiban tek ria-ria karo pagelaran wayang.

Sewise rembugan lan wongtua uga serayat waris. Kompak setuju nanggape dalang Taham dan sinden Aam Kaminah. Sengaja jalukan judule "Semar Lunga Kaji".

Sewise pengobeng pragat ngrewangi pasang panggung lan negor gedang. Waktu wis jam 10. Kabeh pengobeng siap bela srel, ngetok kulit tipis gegeman lanang. Ana sing raksa jago. Ana sing ngubeng tapih kanggo nedengi. Dukun sunat sing kadoan teka. Sebab sedawane dalan kebul menyane katon.

Talkiban wis siap, salin nganggo sarung. Pas dipangku Talkiban protes ning bapane.

"Bapa gah anggo sarung sih, masa nanang anggo sarung dewekan". Alemane Talkiban ning bapane.

Man Rasban ngiyani demi anake sing arep disunat. Deleng dukun sunat menyane ngebul lan ngembengaken welad, alat sunate. Talkiban gundam bli kejagan. Nangis gerung-gerung ngrangkul bapane.

Dukun sunat sing wis tua gage manjing sejerone sarung. Gegrayang ngulati welut buntek. Dukun sunat kaget. Bli ngandel.

"Apa sing arep disunat kiene? Semono wis lunga kajine, blundas".
"Aduuuuh mules. Kuwene ndeke reang, kun dukuuuun".
"Punten ... punten. Salah buka sarung. Soale wong tua, maklumana".
"Sing mau reang keder, bocahe cilik kuh welut bunteke gede temen ya. Aloot pisan".

Talkiban ngakak, cekikikan. Wedine dadi nyudah.
***

Related Posts

Posting Komentar