Balik Mondok - The Series of Talkiban [33]

Posting Komentar
"Mama ... Mimi ... mertua, kula bade wangsul" saucape Talkiban sawise sungkem. Terus mengguri jukut tas sing wis disiapna mau balik sembahyang raya.

"Kuwene apa ban" takone mimi mertua.
"Anu mi pranti salin"
"Lah sih ... eee ban wirang ning besane kita, mengko disangka sing ora-ora"
"Tenang bae mi, wongtua bakalan ngerti"
"Aja ban, mengko diprangsani kita ning kene ngusir sira" Mbari narik tas Talkiban.

Akhire mertuane ngalah. Ketelu anak numpak motor marani wongtua Talkiban. Ning dalan Talkiban krasa wetenge ngendangi bae, ribut suara kendang lan kecrek. Sing kadoan kedeleng Pom Bensin.

"Nyem, reang setor tabungan dingin ya"
"Ban, maning-maning nabung, manda akehe ban. Mangkatan ora pernah dijukut saperak gah, hahhaaa".

Warnyem mbebeda lakine sing lagi mules. Jruuuuuuuuut, motor di rem markir. Warnyem masih kegugu bae deleng lakine kebirit-birit mlayu marani WC. Mbari geceki bokong. Ampuuuuuuuun ya kita duwe laki !

Sewise pragat. Talkiban metu, ning penjaga WC umum, ngenakena duwit limang ewuan. Talkiban meneng kaya patung, ngenteni susukan. Penjaga WC ngerti.

“Ora susuk mang”
“Lah sih, bisane? Larang temen”
“Wacaen mang tarife” mbari nunjukena tulisan rega tarif ning duwure kotak.
Kencing Rp. 1.500, Berak Rp. 2.500, Cucimuka/Kentut Rp. 1.500.
“Oh ya wis, engko weruan sih reang ngentut”
“Iya weruh ngentut, soale mambu tekang kene”

Sing kadoan rabine ngupai kode, supaya gage mangkat maning. Breeeeeeemmm ... motore mangkat. Ora suwe tekang ngumah. Wongtuane sing nunggu satekane anak putu mantu, gage mapag putune, diambungi bli wis-wis saking kangene.

“Mi ... wis sih melas nengan senange, kuh risih”
Nguculaken putu lan nakon ning Talkiban.
“Ban, sira kaya masih bocah bae gawa tas segala, kaya bengen balik mondok”
“Iya mi, reang kan masih masih mondok”
“Mondok ningendi maning?”
“Mondok ning mertua”.

Hahhahaaaaaa, disambut mesem gemuyu. Warnyem, Mimi, lan Mama.
***

Related Posts

Posting Komentar