[Humor] Penasaran

Posting Komentar
Reang mandeng suwe-suwe kebek karo ati ser-seran. Sejerone jiwa rasane pengen gage bisa keket nyewiji nicipi. Rasa wis bli sabar. Wangine nggugah saraf lanang. Gawe netra ora ketip-ketip nyampur karo ambon-ambon sing nggugah manjing ning cungur.

Huuuuuuuuffftt, suwene. Hasrat saya suwe saya bli keraksa. Tek parekaken lambe, lan ...

“Ampppppuuuuuuuun biyaaaaaaaang, panas pisan. Loglog ilate reang. Priwen sih nok?”
“Ya mas sih ora sabaran, weruh wedange masih panas, langsung bae disruput”.
***

Related Posts

Posting Komentar