Reweleng Bocah - The Series of Talkiban [31]

Posting Komentar
Warnyem sing lagi repot rewangi mimi mertua, ateng-ateng ning pawon, lumayan tenang pikire. Sebab anak lanange, Kusen Talkiban Putra, lagi idep rewangi ngempani Banyak/Soang, bapa tuane, Sarban.

Talkiban sing kelangan anake, gegara ngliyep nonton tipi, ora weruh Kusen dijak bapa tuane. 

"Nyem, senang mendi?"
"Digawa ning mama, jare mah arep ngempani banyak".

Krungu jawabane rabi, Talkiban gage srantal meng grimah. Sing kadoan mesem deleng anakan idep seneng pisan, solot ngempani. Yen banyake nyocor, mlayu kewedien. Mesem bae deleng tingkahe anake sing umur 3 tahun. Lagi disawang, Kusen kedeleng ana bapane. Gage mapag.

"Mamaaaaa ... Ma ... nangapa kuwen diarani banyak?"
"Ya ... sing bengene diundange mengkonon"
"Pada bli kuh ma, karo ayam?"
"Ya masih sedulur mung sejen bapa tua"
"Karo bebek sih?"
"Ya sejen bapak, anak kwalon"
"Lamon karo entog?"
"Ya sejen embok, bapane siji"
"Bapane banyak kuh sapa sih, ma?"
"Manuk"
"Manuk kuh bisa mabur, banyak kuh ora?

Bengene oli warisan elare setitk satoan soang mah, dadi bli bisa mabur. Bli kaya sedulure manuk bango, bisa mabur, warisan elare luih akeh.

"Wah bli adil, ma" 
"Ya wis aturan sing gusti Allah mengkonon"
"Arep protes, ning gusti Allah, supaya dipai warisan elare pada, samber bisa mabur"
"Yawis engko, mama bae sing laporan"
"Kapan?"
"Ya engko yen ketemu karo gusti Allah"
"Ketemu karo gusti Allahe kapan?
"Lamon mama lagi sembahyang"
"Melu ya ma, ketemu gusti Allahe, nanang bae dewek sing ngomong"

Awit mulai kuwen, saban sembahyang, ritual sewise dilanjutaken karo dongane senang Kusen, jaluk elare banyak ditambah supaya bisa mabur kaya sedulure manuk bango.

"Ya Awloh, melas banyake bapatua bli bisa mabur, paien elar maning, supaya kaya sedulure manuk bango sing bisa mabur"

Amiiiinnnn ya robbal 'alamin. Warnyem lan Talkiban, uga mama lan mimi, ngaminaken.

Jarengbasane ya konon sing aran bocah cilik, akeh takon, akeh pengen weruh. Mung Talkiban wanti-wanti aja pernah geguyu tingkah anake yen pragat donga, di jorna bae.
***

Related Posts

Posting Komentar