Donga Arep Mangan - The Series of Talkiban [32]

Posting Komentar
Kien ceritane Talkiban bengen masih cilik, waktu balik ngaji. Guru ngaji nembe ngupai donga anyar, waktu dideres, guru ngaji ngupai kuis, sapa sing uluh apal, bisa langsung balik. Guru ngaji Talkiban, Kyai Lamsijan, manjing guru sing kreatif, pinter gawe semangat ning santri-santrine.

Talkiban lan batur-bature pada uluh-uluhan apal donga mau. Santri sing pertama apal ninggange Talkiban. Seturute dalan Talkiban seneng bli kejagan, pasam-pesem dewekan bae. Ngrasa bangga karo dirie sing bisa ngalahaken batur-bature.

Mung dalan balik meng umahe nglewati makam kluarga kaji Dulmin.

Ujug-ujug ana bayangan makhluk ireng geteng. Jisim wujude ning sor wit asem gede. Talkiban langsung kelinggan kandane bapa tuan Kasban, bahwa ning wit asem gede kono, ana jin arane Syekh Jubair.

Jarene mah urip wiwit jaman zaman bani Umayyah ning Damaskus. Kegawa mene melu nyantri ning Patih Djongkara, pengagung Kerajaan Pulomas, Sultan Werdinata sing manjing Islam. Langsung bae wulu tipise gidig, mrinding.

"Wai waaaaii, bocah cilik," Jin Jubair mbebeda Talkiban, mbari ngatonaken kukune sing dawa, lan siyunge sing lancip, kelingan kaya buta ning sandiwara.

Talkiban kaget, jerit-jerit jaluk bantuan. Arep mlayu krasane bli adoh-adoh, abot pisan lampahe sikil. Tapi sayang, langka wong krungu, langka wong nulungi. Pancen jare bapa tua, yen diwedeni ning bangsa silem siluman, langka sing weruh, iwal kejaba awak dewek sing lagi diganggu.

Kelingan, dongengan sing bapa tua, jare bapa tua, sing aran bangsa setan silem siluman mung wedine karo jampi-jampi qur’an lan donga. Krana ngaji bae nembe, durung bisa. Sing tek apal mung siji, donga sedurunge mangan bae, kuwen gah kepoko mau nembe diwulang ning guru ngajine. Tangan Talkiban langsung nyadong.

"Bismillahirrahmannirrahim. Allahumma bariklana fima rozaktana wa kina adzabannar," Macane gah mbari merem, badane gemeter.

Ora disangka, Jin penunggu wit asem gede ning pinggire makam kluarga besar kaji tohir, syekh Jubair mlayu, sewise diwacakena donga mau.

"Koploooook kuh, ampuuuuuuuuun ya! reang arep dipangan ning bocah cilik. Seumur-umur, oli 12 abad umur reang, nembe kien arep ana sing mangan reaaaaaaang. Toloooong ... tolong anak putu, bebeluk jaluk bantuan anak putune” Mbari manjing ning gowok growong asem gede.
***

Related Posts

Posting Komentar