Dipanglo - The Series of Talkiban [36]

Posting Komentar
Talkiban sing lagi putek bli kejagan gegara tas rugi gedean. Gaga timune pas ngunduh regane anjlog bli kira-kira, langsung sing tingkat 50 meng tingkat 5. Rega sing maune 3000 dadi mung 300 perak.

Pikire lagi ngambang bli karuan. Nogag ya wis pasti, balik modal bae gah untung-untungan. Sejen karo bature sing aran Sondet, gaga semangkane bagus, regane lagi larang. Ningati cilik ana kesirian.

"Huuuuuuuuuuuuufffft, duh gusti"

Tarikan ambekane sampe suwe lan jero, dibuang teka setitik. Mlaku ninggalaken gaga semangkane Sondet. Talkiban nyrantal ngaub ning sore witan kersem. Dodok jentul sampe suwe, pikirane gumambyang, bahwa gusti Allah iku ora adil.

Sepandengan, meng duwur deleng woh kersen sing cilik abang. Ora suwe mandeng maning ning gaga semangka Sondet sing ora adoh. Otake ndukung pandengan mata. Bisik sejerone ati.

"Bener temen, pengeran pancen pilih kasih lan ora adil. Masa wit kersen sing gede gawe adem duwur witane, dipai woh cilik-cilik. Sejene witan semangka sing kaya suket cilik, diedek gah mati, woh sampe gede."

Nembe grunek mengkonon ningati, ana angin rada kenceng sing wetan. Weeeeeeeeeeessssss, nebas awake. Sekloyonge angin sing wetan. Talkiban cungure ketibanan woh kersem. Pluuuuuuuuuuuk.

"Astaghfirullah, ampuraen kula ya Gusti, panjenengan pancen adil. Pancen adil. Ora maning-maning kah ngrasani panjenengan"

"Lamon woh kersen segede semangka, wah bisa nambah pengsek cungur reang"
***

Related Posts

Posting Komentar