Tukar - The Series of Talkiban [35]

Posting Komentar
Ana sewijine karo soma lagi tukar. Pasangan kien nembe nganaki maning. Anake umur setaun. Pasangan kien nembe dadi tangga anyare Talkiban.

Singawit esuk sampe awan, ora uwis-uwis. Sijine manglo, sijine nyewot. Genten-gentenan. Sedelat mari sedelat maning lekas. Kedelenge, karo soma mau bli arep wawuan. Langka sing gelem ngalah.

Sampe teka ning puncake. Sing dadi rabi akhire ngungkit-ngungkit urusan kasur ning protese.
"Sira tah kari ana pengene bae, eman ning kita".

Diomong mengkonon ning rabine. Rupane sing dadi laki blenak, ketiban wirang lan isin. Ngrasa kepojok. Njawab sekenae.

"Yongan bokongira enak, njepit".

Talkiban lan Warnyem kegugu sing ngrungukena. Nyengir.

"Aduh, angger tukar angger gelem campur. Ayu taroan, taun maning nganaki bli?". Jare Talkiban.
***

Related Posts

Posting Komentar