Endas Botak - The Series of Talkiban [38]

Posting Komentar
Sewijine dina, Kusen anak lanange Talkiban melu bapane ngadiri Hubbul Wathon ning sewijine pesantren ning Desa Tegal Grubug. Rayat Desa Tegal Grubug nyebut acara kien pitulasan. Yaiku acara saban tahun, ning 17 Agustus. Isine kanggo ngeling perjuangan jaman bengen lan kirim donga kanggo para syuhada.

“Pa ... bapa, apakuh pitulasan?”
“Senang garang, Kusen. Pitulasan iku ngelingaken wong enom lan generasi sekien bahwasane negara kien brojol iku ana getihe para pahlawan lan syuhada sing mati perang lan Belanda”.
“Oh ... pantes akeh tentara ya pa, sing pada hadir”
“Endi senang garang”. Talkiban clangak-clinguk gulati tentara. Ning Batin, sewerue ora pernah ah, tentara hadir ning acara pitulasan sing bengen gah.

“Kuh ... pa”. Tangane Kusen dodoaken serombongan bocah endas botak. Ning barisan pinggir tengen.
“Hahahhaha ... oh kuen. Dudu tentara kuh senang garang. Kuwen santri sing oli hukuman”.
“Ah ... Bapa mah bobad bae, nanang deleng ning tipi kuh. Tentara kuh rata-rata endase botak”.
“Bapa bli bobad. Delengen gah enom-enom bocahe. Masih umur SMA. Tentara kuh rata-rata tua”.
“Oh .... konon. Nangapa santri dihukum diplontos kuh pa?”.

“Mengkenen, lamon nglanggar aturan pesantren saban santri pasti dibotak. Misal, bolos atawa demenan”.
“Konon ya, lamon kaen sih pa, sing ning tengah botak. Tentara apa santri? Sebab wonge tua. Masa masih dadi santri. Tua mengkonon. Tentara ya pa?”

Talkiban kukur endas. Keder jawabe. Dibrondong pitakonan ning anake. Mbari ngelus-ngelus endas kusen. Talkiban njawab.

“Ora kabeh dibotak iku krana oli hukuman sing kyai atawa ustad. Lamon ana ustad atawa kyai endase botak iku krana niru ning Kalipah Ali bin Abi Thalib. Sebab, Kalipah Ali saban rambute dawa setitik langsung dicukur. Dadi, endas botak bae”.
“Oh ... ohhh”. Antuk-antuk janggute. 

“Lamon kaen sih pa. Kah sing lagi ngomong ning arep. Endase botak separo”.
“Huuuusssssssstt, aja anteng-anteng. Kaen Pak Kuwu”. Talkiban mesem kagok ning wong sakiwetengen, kewirangan.
“Punten, bocah bi. Punten, bocah tad. Punten bocah, bu kuwu”. Cengengesan.
***

Related Posts

Posting Komentar