Nyentak - The Series of Talkiban [41]

Posting Komentar
Sejerone wong umah-umah ana bae kembange. Kaya sewijine dina Talkiban nyentak-nyentak ning Warnyem. Eeee, rupane bli trima. Protes.

"Bapa gah bli sokan nyentak-nyentak ning kita".
Nambah rungsing. Mengkel Talkibane.

"Iya bener. Tapi bapanira pastine gah ilok nyentak ning ema".
"Hiksss ... hiksss, bli disentak maning. Ilok arep ditempiling gah".

Warnyem langsung nyodoraken pipine. Kon nempiling Talkiban. Gage Talkiban nempiling pipi Warnyem. Karo cungure.
Aduuuuuuuuuuuuuh ganjen, jare Warnyem.
***

Related Posts

Posting Komentar