Wewacan Wong Meteng

Posting Komentar
Wong nandur pari bae lurue bibit sing unggul. Sewise nebar, winih diopeni supaya dadi bibit sing mulus. Jaman 21 dina diraksa terus.

Ora bedane reang ngajeni rabi, Nyonya Panqi. Bahwasane raksa jabang ora bae lewat medis, nanging uga kelawan puja-puji donga. Bab mekonon angrupakena wujud dawuhe Gusti Allah ning Surat al-Furqan ayat 74.

"Ya Gusti, satemene sukanana maring kula rabi lan turunan ingkang saged bebungah ati lan pikiran. Lan dadikena kula saged mingpin keluarga kadue tiyang sing takwa maring panjenengan".

Bisane meteng miturut asal mulane ana rong macem. Siji, kamasala yaiku jabang sing dihasilaken karo dalan ora bener. Sewaktu lakon lahire Buta Kala, wujude bisa denawa krana Betara Guru maksa Dewi Uma ngladeni nafsune.

Dewi Uma nolak, bahwa ora pantes sejatine raja tribuana rerabi ning dalan mbari numpak Lembu Andini. Beju Betara Guru netes meng segara, ngedadian Buta Kala.

Kepindo, asmaragama yaiku etika rerabi kadue karo soma sing dipadetaken ning wujud anak putu semar. Ajarane bentuk cangkriman yaiku :

1. Semar, yen mesem aja samar. Yen arep rerabi aja akeh polah. Aja anggo basa isip sindir. Ceb-ceb.
2. Bagong, amba gawe plong. Kudu ning tempat-tempate, ora akeh ora kurang. Pas.
3. Gareng, mangga bareng ngrengreng. Kepengenan wong loro. Ngrangcang bareng.
4. Cungkring, yen wis ngacung mlangkring. Yen wis tangi gage gancang dianjingaken.
5. Curis, mancur sing aris. Beju dietokena ning njero, aja diblarat ning jaba.
6. Bitarota, naro bibit sing rata. Gawe bibit sing bagus.
7. Ceblok, nanceba ning seblok. Kudu setia wong lakirabi.
8. Duwala, aja padu aja ala. Aja tukar aja nyalah.
9. Bagal buntung, yen gagal mengko cacad.

Punika wujud surprise teaching dening Sunan Panggung sing keimpen saking Surat al-Baqarah ayat 223.
***

Related Posts

Posting Komentar