Jampi Ngobong Menyan

Posting Komentar
Bul kukus bul kemenyan
Sukmane wiwitan sarine menyan
Sahadate godong andaru
Tekakaken wira keratone
Kengken ngrapalaken sekul sinajung toya ning bramasta
Pencare ibu hawa bapa adam
Sembok tani bapa tani
Niate mboten ngiwe boten nengen
Maksud lan tujuanipun hajate ....... (disebut tuan hajate)
Hajat puniki ibu kalian bapa tolong mugia dipanjangaken jodone
Digampangaken ning rejekine
Lan kula aturi uluk salam kangge sing babak sengkah teng dusun puniki .....(disebut buyut-buyute)
Sembok batin bapa batin mangga kula anugrahi kelawan pandonga
Sepindah malih kula ngaturi sepanjak pawone sejabane karang sejerone karang
Sejabane ngumah sajerone ngumah lan sing digolang awan kelawan bengine
Uga keturunan sing lanang lan wadone lan dikaruniai anak sing mbakti kalian tiang sepuhe
Lan uga den sakseni bumi langit lan seutuhe
Amin.. amin ya robbal alamin.

Related Posts

Posting Komentar