Endase Loro - The Series of Talkiban [18]

Posting Komentar
Talkiban lan Warnyem, tukaran bli wis-wis. Langka sing gelem ngalah. Lanange ngrasa bener, wadone ngrasa bli salah. Saking mengkel lan rungsinge. Talkiban moyoki.

"Cocote ya! Rewel temen sira kuh. Ngadiraken duwe cangkem loro".
"Sira gah pada. Keras pisan dadi wong lanang. Kadiran duwe endas loro".
***

Related Posts

Posting Komentar