Rokmini & Rokayah - The Series of Talkiban [22]

Posting Komentar
Sore mau giliran Warnyem dadi tuan rumah arisan sing ke 15. Kumpul kabeh, ana randa ana mamah muda. Kesawang ning Talkiban, duh kabeh kinyis-kinyis mateng manggis.

Mung ana sing sejen karo Rokayah sore mau, bli ilok-ilok ngenggo rok mini. Gawe Talkiban dadi keder, pas dalahaken panganan. Rewangi rabine.

Talkiban merhatiaken rada canggung deleng Rokayah. Tatapan lan pandengan matane kaya wong ora nyaman. Jare bocah jaman kien mah salah tingkah jeh.

Dodoke langsung miring ngiwe atawa miring nengen. Pupune gage dirapetaken. Lan tangane ditumpangna ning duwur dengkul. Bli ngerti Talkiban deleng tingkahe. Kuwen kuh nutupi apa? Sebab wirang lah nakone.

Apamaning sawise Talkiban matane nyureng mandeng. Rokayah nambah akeh tingkah. Kesawang nambah repot nutupi. Embuh sing ditutup apane. Sampe kengulu sofa gage diemet dipangku ning pupune.

Sewise pragat arisan. Talkiban penasaran kanggo apa tingkah mengkonon. 

"Nangapa sih sampe repot, nutupi karo tangan lan kengulu sofa segala, nyem?
"Ya masa ditutupi karo koran, ban. Mengko disangka korban tabrak lari".
"Dih tingeling, ampuuuuuuuuuun reang!".
***

Related Posts

Posting Komentar