Bayi Ajaib - The Series of Talkiban [25]

Posting Komentar
Lebe Talkiban, esuk mau didaulat ngisi khotbah nikah, isi wejangane beberaken fenomena anyar muncule bayi ajaib ning ning Desa Tegal Grubug sekien. Kayadene biasa karo gaya santai, Lebe Talkiban toli khotbah. Kih mekenen isine.

"Mengkenen ya, sewise walebe diangkat, lebe lawas bisik-bisik ngupai weruh bahwa ning desa kien akeh bayi ajaib, kula keder lan penasaran bayi ajaib sing dimaksud kuh priwen?"

"Ning desa kien kuh rayat ... akeh bayi ajaib, diarani ajaib lantarane priwen? lantarane ya nembe 4 wulan kawin wis lair bayine, nembe 5 ulan ning kua wis dadi jabang. dadi bayi ajaib. Lah kok bisa walebe? Ya mau sih bayi ajaib, gelis gedene”.

“Walebe nebak lan nrawang, umur setahun bayi mau wis bisa numpak sepede. Ya aja aneh, setahun wis bisa numpak sepede, sebab mau kah, bayi ajaib”.
***

Related Posts

Posting Komentar