Jampi Labuh Panen

Posting Komentar
Labuhan Panen. Foto/Suradi
Bismillahirrahman nirrahim
Allahuma shalli alla sayyidina muhamad 
Sirrullah-dzatullah-sifatullah-wujudullah
Sukma kang metik, sukma kang kapetik
Sang purmaya iman
Jero loro lampah patisna para dewa
Sakéhéng jariji ningsun kang mantak
Sedeng dampal tangan isun
Kang mantak wuwuh
Tangan isun kang mantak berkat
Juputna sakedik luwih akeh
Wuwuh kedik luwih akéh
Purwa tetel purwa kandel tetanéné ............ (sebut nama sing panen) sekeluwarga. 
Kersaning Allah, laillaaha ilallah muhamadurrasulullah

Related Posts

Posting Komentar